esmaspäev, 20. detsember 2010


Projekt on otsustatud lõppenuks!

Sellegipoolest säilib siinne info nende tarvis, kes on projektitöös osalenud või selle tegevusse panustanud. Veebipäevik säilib ühtlasi andmematerjalina faktide põhjendamiseks, elulookirjelduste täiendamiseks ja toetajate ühiskonnaaktiivsuse tõendamiseks. Loodetavasti leiavad siit ideid ja motivatsiooni järgmised põlvkonnad SINA sotsiaalseid ettevõtjaid.Tuult tiibadesse!Lugedes artikleid, pöörake kindlasti tähelepanu siinse info vanusele, on reaalne et tõed ja teadmised lemmikloomapidamisest või institutsioonid on ajas muutuvad.

reede, 28. mai 2010

2009.a kokkuvõte

Projekt sai oma suurima rahalise toetuse Viljandi Linnavalitsuselt. Rahalist toetust pakkusid soodustuse kujul ka trükikoda Pajo ja OÜ Reklaamtoode.

2009.aasta oli projektile üsna edukas. Võimaldatud ressurside eest sai soetatud infovoldikuid ja rinnamärke- osa neist kulusid kohaliku varjupaiga ja koerte heaolu tarvis.

Projekt lõpetas juulikuus SINA 3.lennu, mille raames see tegelikult alguse saigi. Projektitöö periood sellega siiski ei vaibunud, vaid jätkus kuni sügiseni.

Jakobsoni gümnaasiumisse paigaldati käsitööline plakat, mis suunas huvilisi varjupaika vabatahtlikule tööle.

Varjupaiga juhtaja sõnul oli aasta lõpuks koerte hulk aasta algusega võrreldes varjupaigas vähenenud.

Projekt osales Keskkonnaministeeriumi korraldatud autasustamisel Aasta Keskkonnategu 2009. Projekt AUH preemiat ei pälvinud.